mushroom biriyani

Saravana Bhavan

North Indian Rice Varieti
Rs. 88 /plateSome more products


Singapore fried rice

Rs. 93 /plate

Coconut rava

Rs. 66 /plate

Mix veg raitha

Rs. 43 /bowl

Sambar vada

Rs. 19 /plateCustomer Reviews